• slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
:::
文章類別
展開 | 闔起
QR Code
:::

郭麗玉 - 人事處公告 | 2018-01-05 | 人氣:80
本校自辦106學年度代課教師第二次甄選簡章(106學年第2學期)
  • 1) 彰化縣埤頭鄉大湖國民小學106學年度代課教師第二次甄選簡章 .doc
:::
ㄩㄣ ˋ ㄔㄡ ˊ ㄨㄟ ˊ ㄨㄛ ˋ
運籌,籌謀策劃;帷幄,古時軍中帳幕。泛指善於策劃或指揮,也用以比喻居幕後策劃。
more...