• slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
:::

目前沒有任何相片,請從「上傳照片」開始吧!
:::
ㄔㄜ    ㄕㄨㄟ ˇ ㄇㄚ ˇ ㄌㄨㄥ ˊ
車像流水,馬像長龍一樣往來不絕。形容車馬往來不絕的繁華熱鬧。與「川流不息」、「熙來攘往」、「絡繹不絕」義近。(川流不息:像河裡的水流一樣連續不斷,比喻來往行人、車馬很多。)
more...