• slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
:::
文章類別
展開 | 闔起
QR Code
:::

狂賀

2016-09-14
教務處/管理者
103

賀!本校馮筱芬主任榮獲2016台灣客家筆會文學獎散文組佳作獎。
全體同仁仝賀

:::
ㄒㄧㄤ    ㄒㄧㄥ ˊ ㄐㄧㄢ ˋ ㄔㄨ ˋ
相形,比較;絀,不足。表示兩相比較,顯出其中一方的拙劣。也用作謙詞。
more...