• slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
:::
標題 發佈日期 發布單位 點閱次數
狂賀 2016-09-14 教務處 41
狂賀 2016-09-14 教務處 31
第一頁 上一頁 1 下一頁 最後頁
:::
ㄅㄧㄢ    ㄅㄧ ˋ ㄖㄨ ˋ ㄌㄧ ˇ
鞭,鞭策;辟,透徹。鞭策剖析到最深層,指做學問自我督策,深入精微研究。後多以之形容言辭或文章說理深刻、透徹。
more...